آدرس : خیابان انقلاب،خیابان بهارجنوبی، برج اداری تجاری بهار،طبقه۹،واحد ۷۱۷

 

 

شماره تماس ها

  مدیریت

    همراه : ۰۰۹۸۹۱۲۷۱۰۱۰۴۹

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۳۰ 

    فاکس : ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۳۰  


  گروه مالی

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۷۴۸۴  


  گروه چاپ و تبلیغات

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۰۰۱


   گروه طراحی

     تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۰۰۲  


  گروه اشتراک

    تلفن : ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۳۱  


  گروه توزیع

    همراه :   ۰۰۹۸۹۳۶۹۳۹۲۲۰۵

    تلفن :    ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۸۳۱۲۲  


 

 

 

  مدیر بازرگانی

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۶۰  


  مدیر بازرگانی مجله برق

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۸۲۷۸۷  


مدیر بازرگانی مجله سیم و کابل

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۷۴۸۲  


  مدیر بازرگانی مجله بین المللی

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۰۰۷ 


  گروه بازرگانی

    تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۲۲۷ 


    ایمیل : info@lm1380.com

    سامانه پیام کوتاه :  ۳۰۰۰۵۳۷۷۶۱۶۹۳۰