آدرس : خیابان انقلاب،خیابان بهارجنوبی، برج اداری تجاری بهار،طبقه۹،واحد ۷۱۷

 

 

شماره تماس ها

  مدیریت

    همراه : 989127101049+

    تلفن : 77616930 9821+

    فاکس : 77616930 9821+


  گروه مالی

    تلفن : 77617484 9821+


  گروه چاپ و تبلیغات

    تلفن : 77615001 9821+

    تلفن : 77615002 9821+


  گروه طراحی 

    تلفن : 77615002 9821+


  گروه اشتراک

    تلفن : 77616931 9821+


  گروه توزیع

    همراه : 989369392205+

    تلفن : 77683122 9821+


 

 

 

  مسئول بازرگانی

    تلفن : 77616960 9821+


  مدیر بازرگانی مجله برق

    تلفن : 77682787 9821+


مدیر بازرگانی مجله سیم وکابل

    تلفن : 77617482 9821+


  مدیر بازرگانی مجله بین المللی

    تلفن : 77615007 9821+


  گروه بازرگانی

    تلفن : 77615227 9821+


    ایمیل : info@lm1380.com

    سامانه پیام کوتاه : 30005377616930