آدرس : خیابان انقلاب،خیابان بهارجنوبی، برج اداری تجاری بهار،طبقه۹،واحد ۷۱۷

   

   

  شماره تماس ها

    مدیریت

      همراه : ۰۰۹۸۹۱۲۷۱۰۱۰۴۹

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۳۰ 

      فاکس : ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۳۰  


    گروه مالی

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۷۴۸۴  


    گروه چاپ و تبلیغات

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۰۰۱


     گروه طراحی

       تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۰۰۲  


    گروه اشتراک

      تلفن : ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۳۱  


    گروه توزیع

      همراه :   ۰۰۹۸۹۳۶۹۳۹۲۲۰۵

      تلفن :    ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۸۳۱۲۲  


   

   

   

    مدیر بازرگانی

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۶۹۶۰  


    مدیر بازرگانی مجله برق

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۸۲۷۸۷  


  مدیر بازرگانی مجله سیم و کابل

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۷۴۸۲  


    مدیر بازرگانی مجله بین المللی

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۰۰۷ 


    گروه بازرگانی

      تلفن :  ۰۰۹۸۲۱۷۷۶۱۵۲۲۷ 


      ایمیل : info@lm1380.com

      سامانه پیام کوتاه :  ۳۰۰۰۵۳۷۷۶۱۶۹۳۰