توزیع مجله بین المللی در نمایشگاه ایساف ترکیه

توزیع مجله بین المللی در آذربایجان (باکو)

توزیع مجله بین المللی در عراق (بغداد و نجف)

توزیع مجله 185 برق و سیم و کابل در خیابان لاله زار

توزیع مجله بین المللی در گرجستان (تفلیس)

توزیع مجله بین المللی در نمایشگاه سوریه

توزیع مجله بین المللی در نمایشگاه بین المللی لایتینگ استانبول 2019

توزیع مجلات برق و سیم وکابل

و بین المللی در لاله زار تهران

عکسهای توزیع ۱۸۱

در لاله زار و جمهوری

توزیع مجله بین المللی درپاکستان (کراچی و اسلام آباد)

توزیع مجله بین المللی در نمایشگاه وین استانبول 2019

توزیع مجله بین المللی در نمایشگاه دبی

توزیع مجله 187 برق در بازار لاله زار تهران

توزیع مجله 187 برق در بازار لاله زار تهران

 توزیع مجله 183 برق و سیم وکابل در خیابان لاله زار

توزیع مجله ۱۸۰ برق

در لاله زار تهران