تمامی نوشته های: Babak Diba

درباره Babak Diba

لیست مراکز بهداشت

لیست مراکز بهداشت تهران – آدرس و شماره تماس خانه بهداشت در تهران براى واكسيناسيون ************* نشانه مراکز بهداشت / خانه بهداشت در تهران و شماره تماس انها 1 مرکز بهداشت طالقانی منطقه 1 تهران، میدان قدس، ابتدای خیابان شریعتی، جنب داروخانه 02122678373 2 خانه بهداشت چیدز منطقه 1 تهران، چیذر، میدان ندا 02122219085 3 […]

همه نوشته ها
سبدخرید
درخواست اشتراک / چاپ آگهی